pkn.nl kerkinactie.nl ikon.nl jop.nl www.togetthere.nl Home
Colofon

Deze site is een initiatief van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (Kerk en Israël en Kerkinactie) en de Interkerkelijke Omroep Nederland. Zij willen jongeren informeren over het Israëlisch-Palestijns Arabisch conflict en hebben als middel daartoe een website ontwikkeld.

In de informatie zal in het bijzonder aandacht geschonken worden aan de rol van religie en het leven van jongeren in Israël en de Palestijnse gebieden.

Van de dienstenorganisatie zijn medewerkers van de programma’s ‘Kerk in Ontwikkeling’ en ‘JOP’ betrokken;
Van de gezamenlijke buitenlandafdeling van de dienstenorganisatie en de stichting ICCO zijn medewerkers van de Afdeling Zending betrokken.
Daarnaast verleent de IKON haar medewerking en ondersteuning.

Voor de aangeboden informatie dient de nota ‘Het Israëlisch-Palestijns conflict in de context van de Arabische wereld van het Midden-Oosten’ als uitgangspunt (vastgesteld door de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, d.d. 11 april 2008).

De site is vormgegeven door Terralemon en gebouwd door Human Content.

Contact:
Neem voor meer informatie contact op via holyswitch@jop.nl HOME